2018 na hřebčíně v Měníku
  
PLEMENNÝ HŘEBEC 1028 MANILLON ROUGE
PLEMENNÝ HŘEBEC 1372 SIR BENTO, AP 
KVALIFIKAČNÍ KOLO SKOKU VE VOLNOSTI
LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY - 2018

 

 

TESTAČNÍ ODCHOVNA HŘEBEČKŮ

PŘI ROZKLIKNUTÍ PODSTRÁNEK V HORNÍM MENU NAJDETE PODROBNOSTI KE VŠEM HŘEBEČKŮM DLE JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ.

Firma ŠCH K - KUBIŠTA s.r.o. je oprávněnou osobou , které byl MZe ČR udělen souhlas k činnosti podle § 3 Zákona 154/2000 Sb. v rozsahu §7 - testování a posuzování.

Pravidla testačních odchoven

Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným SCHČT. Tento řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu. Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informací o kvalitě plemeníků využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.

Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a základní zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky jednoho ročníku.

Testační odchovna musí být vybavena minimálně:

- řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na jednoho hřebečka: 0,3 ha/do 1 roku stáří, 0,4 ha/od 1 roku do 3 let

- vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování

- pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní

- pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového projevu

- kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře

Pro vykonávání základních zkoušek výkonosti - možnost boxového ustájení s kapacitou minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a kvalitní jezdecký personál. Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečné zkoušky.

Dočasné opuštění testační odchovny na dobu nezbytně nutnou je možné za účelem veterinárního ošetření, předvýběru hřebců do plemenitby, výstavy. Podmínkou je souhlas chovatelské komise SCHČT. Toto opuštění odchovny se nepovažuje za přerušení testování v testační odchovně.

Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní hodnocení provádí tříčlenná hodnotitelská komise složená ze zástupce chovatelské sekce předsednictva SCHČT, konzulenta příslušné oblasti a jednoho člena RPK. Komisi určuje na návrh chovatelské sekce předsednictvo SCHČT.

Komise provede na základě písemné přihlášky majitele, potvrzené konzulentem, posouzení a výběr do testačního zařízení. Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31. října ve stáří 5 - 9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků jednoho ročníku, aby mohl býti test zahájen.

Hodnocení v testační odchovně se provádí:

u odstávčat po ukončení naskladnění

Posuzuje se: 1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu

2) mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu

Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.

u hřebečků jednoletého a dvouletého ročníku před zahájením a po ukončení pastevního období

Posuzuje se: 1) vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost pohybu na tvrdém podkladu

2) mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek na pohybové dráze - dle plánku v příloze 1 ZŘ

Překážka je vysoká: jednoletý ročník - 60 - 80 cm

dvouletý ročník - 100 cm

Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.

u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního období

Hodnocení: viz Základní zkouška výkonnosti hřebců.

Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem.

Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen zákadní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou provádí tříletý ročník.

Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně nebo je vyřazen po úhynu.

Ceny krmných dní jsou u hřebečků ve věku do 2 let do 60,-Kč a u hřebečků ve věku od 2 do 3 let do 150,-Kč. Provozovatel testační odchovny odečítá částky, které jsou dotovány MZe ČR dle platných Zásad pro daný rok. Pokud je částka poskytnutá MZe ČR nižší než předpokládaná sazba v plné výši, zbývající dlužnou částku za krmný den daného hřebce doplácí na konci daného roku majitel hřebečka.

Více na stránkách http:www.schct.cz

Fotogalerie: TESTAČNÍ ODCHOVNA - obsedání hřebečků

Tato fotogalerie je prázdná.

KATALOG TESTAČNÍ ODCHOVNY

1/365 QUONIAM - L

1/365 QUONIAM - L Datum narození: 16.04.2014 Otec: 2197 QUONIAM II - 118 Matka: 1/459 FINTA Otec matky: 206 FRÜHESCH Plemenná přislušnost Český teplokrevník Majitel JIŘÍ BUK, LIBOHOŠŤ Pohlaví,...

5/913 ARINO

5/913 ARINO Datum narození: 20.04.2014 Otec: 2997 ARISTO Matka: 51/410 FONTÁNA Otec matky: PRZEDSWIT X-80 Plemenná přislušnost Český teplokrevník Majitel Ing. ILLKOVÁ IVETA Pohlaví, barva hřebec,...

52/59 CORIO

62/59 CORIO Datum narození: 17.02.2014 Otec: 1850 CANNAVARO Matka: 55/499 DORA Otec matky: 2527 DIETWARD Plemenná přislušnost Český teplokrevník Majitel František Mrkvica, Uherčice Pohlaví,...

90/103 JAVOR RUFA

90/103 JAVOR RUFA Datum narození: 24.3.2015 Otec: 2904 PRZEDSWIT RUFA Matka: 53/706 JASMÍNA Otec matky: 2516 Lopéz Plemenná přislušnost Český teplokrevník Majitel hřebce Karel Růžička Pohlaví,...

203010033018340 MONTREAL KINSKÝ

203010033018340 MONTREAL KINSKÝ Datum narození: 28.5.2015 Otec: 718 MINERAL Matka: 43/383 ANNA KINSKÁ Otec matky: 2807 Anchorage Plemenná přislušnost Český teplokrevník Majitel koně Ing. Jaromír Musil,...

74/303 Rusty

74/303 RUSTY (203009227430314) Datum narození   Pohlaví   Plemeno   Otec   Matka   Otec matky   Datum...

CAMELOT

Datum narození: 5.5.2012, barva: ryzák Otec:  Catango HT Matka: Lady Fame Majitel: Š CH K - KUBIŠTA s.r.o. Datum Míry KVP Míry KVH O Hrudi O Hol. Růst.stand. Hodnocení Poznámky 25.10.2012 141 131 138 17 -2 3,17 / 3,17 5-ti bodová...

43/569 MEFISTO

Datum narození: 29.5..2012, barva: hnědák Otec: 1028 Manillon Rouge Matka: 74/176 Flér po 1004 First Bride Majitel: Hrůšová Ivona, Pardubice Datum Míry KVP Míry KVH O Hrudi O...

74/277 QUIDO

Datum narození: 24.5.2012, barva: hnědák Otec: 1154 Quick Lauro Z Matka: 74/156 Merry po 1028 Manillon Rouge Majitel: Š CH K - KUBIŠTA s.r.o. Datum Míry KVP Míry KVH O Hrudi O...

74/276 MOJŽÍŠ

Datum narození: 16.5..2012, černý hnědák Otec: 1028 Manillon Rouge Matka: 74/134 Carla po 905 Carismo Majitel: Š CH K - KUBIŠTA s.r.o. Datum Míry KVP Míry KVH O Hrudi O...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>