2018 na hřebčíně v Měníku
  
PLEMENNÝ HŘEBEC 1028 MANILLON ROUGE
PLEMENNÝ HŘEBEC 1372 SIR BENTO, AP 
KVALIFIKAČNÍ KOLO SKOKU VE VOLNOSTI
LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY - 2018

 

 

Hřívy vlály pro Josefa Kubištu st.

08.11.2013 10:20

Na Měníku opět ožil duch Josefa Kubišty st.

Krásné a příjemné setkání významných osobností  chovu koní v ČR spojené s předvedením koní chovu rodiny Kubištových proběhlo dne 8. listopadu 2013 na hřebčíně Měník v areálu ŠCHK Kubišta s.r.o. Tato chovatelská akce byla uskutečněna na počest zakladatele tohoto chovu pana Josefa Kubišty, který by právě tento den oslavil 82 let.

Úvodní slovo patřilo plemenným hřebcům 1028 Manillon Rouge, 2626 Sahib Kubišta s.v. a 2640 Radegast, kteří působí nebo působili na hřebčíně. Před naplněnou tribunu byli v ucelených lotech předvedeni potomci klisen, které byly zakladatelkami jednotlivých významných rodin ŠCHK Kubišta s.r.o. ( klisny 68 Lecha po 584 Lech holštýnský SPK, 3849 Maruna po 699 Furioso XVII-38, VČ 1155 Gama po 51 Geňkov, Forma po 820 Furioso, 70 Gama po Furioso 5, Babočka I po 832 Omen, 637 Flopa po Przedswit X, VČ 135 Alma po 2108 Almhirt počenický). Pozvaní hosté zhlédli přes 50 koní různého věku a pohlaví s celkově 150-ti hlavého stáda rodiny Kubištů. Celou akci slovem doprovázeli pani F. Petřík a J. Chýle, kterým patří velké poděkování, stejně tak i všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli.

Byl to opravdu zdařilý až nostalgický den plný vzpomínek a setkání, který byl navíc protkán vůní koní. A tak alespoň na pár hodin s námi se všemi pan Josef Kubišta byl, i když jen ve vzpomínkách svých přátel, kteří si o něm jistě vyprávěli až do pozdních nočních hodin, tak jak to za jeho dob vedení hřebčína bývalo pravidlem, protože z Humburk se nikdy neodjíždělo domů brzy.

Boušková Václava