2018 na hřebčíně v Měníku
  
PLEMENNÝ HŘEBEC 1028 MANILLON ROUGE
PLEMENNÝ HŘEBEC 1372 SIR BENTO, AP 
KVALIFIKAČNÍ KOLO SKOKU VE VOLNOSTI
LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY - 2018

 

 

Přehlídka hříbat narozených 2015 a tříletých klisen českého teplokrevníka

26.08.2015 09:00

 

Vítězný hřebeček Melichar po otci 1028 Manillon Rouge - ročník 2013

   

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatelé:  SCHČT a Š CH K - KUBIŠTA s.r.o.

Místo a datum konání: středa 26.8.2015 - Hřebčín Měník u Nového Bydžova (ok. Hradec Králové)   

Hodnotící komise: Ing. Roman Klos, Karel Růžička, Václava Boušková

1. Podmínky účasti:

  • Klisny s hříbaty plemene český teplokrevník - ročník hříbat 2015.
  • Tříleté klisny plemene český teplokrevník – ročník 2012.

Pro účast na celostátním finále, které se koná při  SKOKOVÉM FINÁLE KMK 4. - 6.9. 2015 ZDUCHOVICE, se organizují oblastní kola (kvalifikace). Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupuje první umístěné hříbě z kategorie hřebečků a zároveň z kategorie klisniček (druhé umístěné hříbě z každé kategorie se stává náhradníkem). Z plemenných tříletých klisen postupují do finále první tři umístěné klisny. Konečnou nominaci do finále schvaluje předsednictvo ČT (chovatelská komise). Každý účastník přehlídky musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášen.

2.Technické podmínky předvedení:  Klisny s hříbaty a tříleté klisny jsou předváděny na ruce na obdélníku (krok, klus).

3. Ocenění, odměna:  Kvalifikační kola: 5 nejlépe umístěných v kategorii hřebečků a klisniček a klisen  - floty, vítěz obdrží pohár. Všichni zúčastnění obdrží příspěvek ve výši 500,-Kč na hříbě nebo tříletou klisnu. Hříbata je možné na místě zaregistrovat a očipovat a klisnu zapsat do PK ČT.

4. Hodnotící komise:   Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná, určí ji SCHČT. Pořadí startujících určí pořadatel. Hodnotí se dvěma známkami v 0,5 bodové stupnici od 1 do 10. Posuzuje se dle ZŘ PK ČT:

  1. vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu
  2. mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu

6. Úbor a výstroj:    Každý majitel si zajistí předvedení svých koní. Pořadatel nabízí možnost chovatelům-majitelům předvedení klisny s hříbětem profesionálními předvaděči. Předvádí se ve svazovém úboru (tričko, mikina SCHČT), bílé kalhoty a nízká bílá obuv. Klisny na uzdečce s otěží, hříbátka volně vedle matky nebo na vodítku.

7. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky a žádosti na ustájení koní zasílejte na adresu: 

  • Poštou - Hřebčín Měník, Kubištová Michaela, Měník 503 64
  • E-mailem – misa.kubistova@seznam.cz nebo telefonicky - +420 603 228475
  • Prostřednictvím webových stránek – formulář pod pozvánkou na webových stránkách www.hrebcin-menik.cz

Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015

Peněžité plnění: pouze za ustájení v boxe -  300,- Kč  a předvedení předvaděčem - 200,-Kč. Tyto náklady spojené s účastí hradí majitel klisny.                      

Prezentace: 09,00 – 10,00 hod., začátek přehlídky: 10.00 hod.

8. Veterinární předpisy:  Podle platných směrnic SVS ČR  na rok 2015, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní. Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4.11.2008).     

Těšíme se na shledanou     

Rozpis ke stažení - Přehlídka hříbat a tříletých klisen 2015 - propozice 2015.pdf (710110)            

Přihláška - Měník 26.8.2015

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: